การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง


ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง