กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนเจ้าปู่

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งจิตอาสาตำบลภูแล่นช้าง  ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดดอนเจ้าปู่  ณ  บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1  ตำบลภูแล่นช้าง  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์