กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 2 เมษายน 2564 นางพิสนภางค์ เกษทองมา รองปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง พร้อมหัวหน้าส่วน นำพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรี ณ วัดกลางภูแล่นช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีท่านพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอนาคู เป็นประธานในพิธี