กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565  ณ  ที่ว่าการอำเภอนาคู  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์