ขบวนแห่เจ้าเมืองงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563

ขบวนแห่เจ้าเมืองงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยนายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง นำพนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และประชาชนตำบลภูแล่นช้าง เข้าร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563 ประกอบด้วยขบวนแห่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าเมืองภูแล่นช้าง เจ้าเมืองกุดสิมนารายณ์ เจ้าเมืองแซงบาดาล เจ้าเมืองกมลาไสย และเจ้าเมืองสหัสขันธ์ โดยมีนายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ นายอำเภอนาคู เป็นผู้นำขบวนในนามของพระพิชัยอุดมเดช เจ้าเมืองภูแล่นช้าง