โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2563

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2563


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  ดำเนินการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2563  ณ  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร  ตำบลภูแล่นช้าง  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีการออกหน่วยบริการของส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการ