ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562

ขอเชิญพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลภูแล่นช้างและผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตตำบลภูแล่นช้าง มาชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง