ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ออกตรวจเยียมเจ้าหน้าที่และ อปพร. ที่เข้าเวรรักษาการณ์ ณ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร