ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป  ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน