ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ จุดนานางทรัพย์ ฤทธิโรจน์ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง