ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานผิวทางคอนกรีตขยายผิวจราจร ๔๐.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตารางเมตร