ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๓๙ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑- บ้านนางล้อม โพธิ์คำ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้างอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง