ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังรหัสทางหลวงถิ่นที่ กส.ถ. ๑๑๔-๐๒๑ สายทาง บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง