ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑. สายทางบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่๗ – บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๒. สายทางเข้าบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๓.สายทางบ้านเมืองภู หมู่ที่ ๙ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง