ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ @มหาดไทย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ @มหาดไทย