[ประชาสัมพันธ์] รณรงค์การงดเผาตอฟางข้าว เศษวัชพืช หญ้าแห้งและพืชทางการเกษตร

รณรงค์การงดเผาตอฟางข้าว เศษวัชพืช หญ้าแห้งและพืชทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาหมอกควัน