ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561


วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสมเกียรติ กิ่งภูเขา ประธานสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และการขยายเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง