พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์รวมใจชาวตำบลภูแล่นช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูแล่นช้าง