พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2562

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประขำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง นำโดย นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง นำพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประขำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์