พิธีอัญเชิญพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย

วันที่ 8 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดย นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง นำประชาชนตำบลภูแล่นช้างร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำ-ซุ่มเย็น) ณ ที่ว่าการอำเภอนาคู เพื่อมาประดิษฐานไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง