เทศบาลตำบลภูแล่นช้างมอบอุปกรณ์คนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง นายเฉลียว ประเสริฐหล้า รองนายกเทศมนตรี และคณะ มอบอุปกรณ์คนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นายประสพ เลิศศรี ผู้พิการบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ 10 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์