ส่งมอบถังขยะอันตราย

ส่งมอบถังขยะอันตราย


วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลภูแล่นช้างส่งมอบถังขยะอันตรายให้กับทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลภูแล่นช้าง เพื่อตั้งเป็นจุดบริการพี่น้องประชาชนในการทิ้งขยะอันตรายจากครัวเรือน นำโดย นางพิสนภางค์ เกษทองมา รองปลัดเทศบาล นายเทอดศักดิ์ สำราญพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางทิฐิกร มานะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนส่งมอบในครั้งนี้