โครงการฝึกอบรม กปน. และ รปภ. ประจำที่เลือกตั้ง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดกลางภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอนาคู เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ ศรีประไหม ปลัดเทศบาลตำบลนาคู นายนรากร แคล่วคล่อง รองปลัด อบต.โนนนาจาน และ นางเพ็ญพักตร์ ทิพย์โยธา รองปลัด อบต.สายนาวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้