โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว

โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว


วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลภูแล่นช้างร่วมกับเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดโครงการกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง ในหลักสูตรกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว ณ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร