ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์


ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน