เทศบาลตำบลภูแล่นช้างมอบอุปกรณ์คนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง มอบอุปกรณ์คนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นายประสพ เลิศศรี ผู้พิการบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ 10 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

Armyhosting

5 ธันวาคม 2017