ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2561

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561

phulanchang

24 เมษายน 2018

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 2561

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

phulanchang

9 เมษายน 2018