messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
กิจกรรมองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 8
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 62
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 34
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 54
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5