เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานงบทดลอง ไตรมาตรที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3