messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางทิฐิกร มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08 5456 3883
นางวงศ์สิริ เผือกพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางอุไรวรรณ ไชยบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายไชยกร ศรีประทุม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายเพลิงตะวัน มหาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางสาวนทีญา ศรีหลิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวคนึงนุช วิทเวทย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางวชิราภรณ์ จันทร์ชนะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอุไรวรรณ เพียรภูเขา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)