messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองช่าง
นายนพดล มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 09 1065 8232
นายศรายุทธ อุดรทักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเกรียงไกร กันกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายฉัตรชัย สินธุโคตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวนิภาพร ยุระชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ