messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 09-1809-6937
นางสาวณัฐธิดา อุทรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 06-3925-9920
นางบุญรถ วรรณเสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08-7220-1056
นางพิชยา วรพล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08-3901-1946
นายจำปา เพาะเจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 09-3471-6756