messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[4 มิถุนายน 2567]
จัดตั้งธนาคารขยะเพิ่มพูนทรัพย์ "MOI WASTE BANK WEEK" การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[19 เมษายน 2567]
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปี 2567[8 มีนาคม 2567]
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567[6 มีนาคม 2567]
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอนาคู​ ครั้งที่​ 16​ ประจำปี​ 2567[28 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567[25 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล[20 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567[14 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจงานพิธีการศพ[14 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567[12 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 61 รายการ)