ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ สายทางเรียบลำพะยัง จุดนานางพิกุล ถวิลถึง บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน งานถมคันทางเดิมจากน้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : Ni7IIdnThu101706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้