ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๘๘ กาฬสินธุ์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : jHrBwBBFri112756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้