ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๙๒๑ กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : riY2sF2Fri112900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้