ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๒ สายทางรอบหมู่บ้าน บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : dY871wbTue100554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้