เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
find_in_page เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีการเกรดเกลี่ยผิวทางเดิม จำนวน ๑๗ สายทาง งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมไม่น้อยกว่า ๕๕,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ของเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง จำนวน ๓ รายการ
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายฝายน้ำล้น - นานายเพียง พานิชดี บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (นมเปิดเทอม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง ( นมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การจัดแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน