เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีการเกรดเกลี่ยผิวทางเดิม จำนวน ๑๗ สายทาง งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมไม่น้อยกว่า ๕๕,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ของเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง จำนวน ๓ รายการ
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายฝายน้ำล้น - นานายเพียง พานิชดี บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง ( นมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (นมเปิดเทอม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (นมปิดเทอม เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ ๗ -บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ บริเวณจุดนานางปราณี วรรณเสน และปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file จ้างจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายฮองโป่ง บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายฮองกุด บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ซื้อเครื่องยนต์เรือหางยาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๓ ฟุต จำนวน ๑ ลำ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ซื้อวัสดุอื่นๆ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายทางบ้านนางล้อม โพธิ์คำ โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ( มิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ) จำนวน ๙๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7