messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชาติ อินธิราช
ปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08 1260 1430
นายนิรัน บุญพิศาล
รองปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08 5251 9348
นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 08 3088 8696
นางสุคนรัตน์ วรรณทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08 6227 7628
นายนพดล มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 09 1065 8232
นางทิฐิกร มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 08 5456 3883