เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1