เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file สถิติการจดทะเบียนพานิชย์ บริการ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สถิติการจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สถิติซ่อมแซมประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file สถิติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file สถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file สถิติการลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สถิติการจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สถิติซ่อมแซมประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สถิติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file สถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file สถิติเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1