messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0030 และ รหัส 416-58-0033 ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่นที่ จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขาส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 2237 กาฬสินธุ์ รหัส 001-66-0002 จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
41 - 60 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11