messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 13
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 16
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (นมปิดเทอม เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 15
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล ณ สถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ของ ศพด.บ้านภูแล่นช้าง จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ ๗ -บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ บริเวณจุดนานางปราณี วรรณเสน และปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
จ้างจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายฮองโป่ง บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายฮองกุด บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 33
ซื้อเครื่องยนต์เรือหางยาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๓ ฟุต จำนวน ๑ ลำ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 36
ซื้อวัสดุอื่นๆ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายทางบ้านนางล้อม โพธิ์คำ โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
81 - 100 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11