messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล ณ สถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 82-5920
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของเทศบาล จำนวน ๑ เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกุดบักล้าน บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
โครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีการเกรดเกลี่ยผิวทางเดิม จำนวน ๑๗ สายทาง งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมไม่น้อยกว่า ๕๕,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ของเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง จำนวน ๓ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 12
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายฝายน้ำล้น - นานายเพียง พานิชดี บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง ( นมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (นมเปิดเทอม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของกองช้าง จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
61 - 80 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11