messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและต่ออายุเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ภายในตำบลภูแล่นช้าง งานดินถมคันทางเดิมจากน้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 24
ซื้อวัสดุอื่น ๆ ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 33
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล ณ สถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล ณ สถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และเก้าอี้ สำหรับจัดเตรียมสถานที่ในส่วนที่เทศบาลตำบลภูแล่นช้างรับผิดชอบการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายทางห้วยยาง หมู่ที่ 8 บ้านพรหมสว่าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (นมเปิดเทอม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ -มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมเปิดเทอม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๖ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
21 - 40 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11