messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ( มิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ) จำนวน ๙๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๐๙ สายทางบ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ -บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๓๙ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑ บ้านนางล้อม โพธิ์คำ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๓ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑ -หนองขามเฒ่า หมู่ที่ ๑ บ้านภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ. ๑๑๔ -๐๑๑ จุดที่นายปุณศรี เสนาวัง - หน้าบ้านนายชายอู ไฝชอบ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองภู ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 67
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ. ๑๑๔-๐๕๐ สายทางกุดเดื่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำปุ้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๒.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายทางเลียบลำห้วยบองตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนนาคำ ตำบลภูแล่นช้าง ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร ดินถมขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินลูกรังปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะยางรถ พร้อมฝาปิดและขาตั้งสีเหลือง พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน ๔๔ ใบ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.021 สายทางบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำปุ้นตำบลภูแล่นช้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,408.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.022 สายทางบ้านน้ำปุ้น – นาหนามแท่ง หมู่ที่ 10 บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 595.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.027 สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 2101- บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 498.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,992.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
101 - 120 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11